บริการตรวจและทดสอบรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG/NGV

อุบลเซอร์วิส 1997 บริการตรวจและทดสอบรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG/NGV เป็นเชื้อเพลิงโดยวุฒิวิศวกรพร้อมตรวจรับรองรถยนต์ดัดแปลงสภาพ

ติดตั้งกล้องบันทึกวีดิโอหน้ารถ คุณภาพสูง ราคาจับต้องได้

กล้องบันทึกภาพสองกล้องหน้าหลังที่บันทึกได้พร้อมกัน กล้องหน้าบันทึกภาพ ความละเอียดสูงสุด 2560x1440p กล้องหลังบันทึกภาพ ความละเอียดสูงสุด 1920x1080p